Najnowsze informacje

Aktualność

„ŁAŃCUT-KARNAWAŁ” wycieczka 011

5.02.2017 20:43 Prowadzący: Bogumił Borowiecki – organizator turystyki
Wyjazd z pod Muzeum PRL os. Centrum E w dniu 25 lutego 2017 r. o godz. 6:30.
Przejazd ul. Klasztorną do autostrady, którą dojedziemy bezpośrednio do Łańcuta.
W nawiązaniu do informacji z 7.01.2017 r., proszę o dokonanie uzupełniającej wpłaty do dnia 17 lutego 2017 r. Przypominam, że członkowie PTTK dopłacają 60 PLN, a osoby nie będące członkami PTTK 70 PLN. Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowa 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:
PKO Bank Polski S.A. 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461,
podając imię i nazwisko oraz nr wycieczki 011.
Proszę o przekazanie informacji o dokonanej zapłacie na mój adres e-mail b.borowiecki@interia.pl lub telefon 792 913 983 i 724 250 402.
W Łańcucie zwiedzanie rozpoczniemy o godz. 9:00 od Muzeum Gorzelnictwa lub Synagogi. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji czy Muzeum Gorzelnictwa będzie funkcjonowało . Taka informacja będzie po 10 lutego br.
Muzeum Zamkowe w Łańcucie zaczniemy zwiedzać od drugiego piętra o godz. 11:00, co 15 minut w grupach 10 osobowych. Zakończymy to zwiedzanie o godz. 12:30, a następnie o godz. 12:45 w dwóch grupach po 25 osób zwiedzimy pozostałą część zamku wraz z stajniami i powozownią. Zwiedzanie zakończymy około godz. 14:30. Pozostały czas poświęcony może być na zwiedzenie indywidualne wystawy Sztuki Cerkiewnej, Storczykowni i Oranżerii. Oranżeria jest czynna w godz. 9-16, Sztuka Cerkiewna 10-17, Storczykownia 10-16.
Proszę o zapoznanie się z „informacją dla zwiedzających” na stronie Muzeum Zamkowego www.zamek-lancut.pl, gdzie podane są szczegóły dotyczące terminów otwarcia ekspozycji i cen biletów.
Pieniądze na wstęp do Muzeum będę zbierał w autobusie.
Przypominam o zabraniu ze sobą legitymacji emeryckich i rentowych, gdyż będą one uprawniały do nabycia ulgowych biletów.
Cena nabycia biletów na wszystkie ekspozycje to 35 PLN, a cena ulgowa 26 PLN.
W przypadku zwiedzania całego zamku z II piętrem to 32 PLN, ulgowa 22 PLN.
Po zwiedzeniu Muzeum Zamkowego, w przypadku gdy będzie czynne Muzeum Gorzelnictwa pójdziemy o godz. 16:30 zwiedzać Synagogę. W przeciwnym wypadku Synagogę zwiedzimy o godz. 9:00.
Do Rakszawy, na miejsce zakwaterowania w Schronisku Szkolnym wyjedziemy o godz. 17:30.
Zabawę karnawałową zaczniemy o godz. 20:00.
W dniu 26 lutego br., po śniadaniu udamy się do Leżajska. Z przykrością informuję, że nie zwiedzimy Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, ponieważ w niedzielę nie jest czynne. Zwiedzimy bazylikę oraz miasto. O godzinie 12:00 wyjedziemy do Sandomierza, skąd odjedziemy do Krakowa o godz. 16:00.
Pozdrawiam Bogumił
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Zmiana terminów wycieczek !

27.01.2017 21:07 Zmieniają się terminy wyjazdów na Morawy 29.04-03.05.2017
oraz Sudety 2017 w terminie 12.08-15.08.2017
W zakładce "wycieczki" zmianę wprowadzono.
Dopisano planowane wycieczki podmiejskie Janka Nalepki w drugim kwartale br.
Zarząd Koła ZA
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

„ŁAŃCUT-KARNAWAŁ” wycieczka 011

7.01.2017 22:02 Wyjazd w dniach 25 – 26 lutego 2017 r.
Tradycyjnie w miesiącu lutym Koło PTTK ZA organizuje wyjazd karnawałowy. Tym razem zapraszam Członków oraz Sympatyków Naszego Koła do Łańcuta i Leżajska.
W Łańcucie zwiedzimy Zespół Pałacowy – rezydencję rodziny Potockich, Muzeum Gorzelnictwa, Synagogę oraz zabytkowe centrum miasta.
Drugiego dnia zawitamy do Leżajska aby zwiedzić Zespół Kościoła i Klasztoru Bernardynów a także inne zabytki tego miasta.
W drodze powrotnej do Krakowa zatrzymamy się w Sandomierzu.
Będziemy nocować w Szkolnym Schronisku „Rakowisko” w Rakszawie, gdzie odbędzie się tradycyjny bal karnawałowy. Mile będą widziane wśród uczestników stroje karnawałowe.
Koszt wycieczki uzależniony będzie od ilości uczestników. W przypadku wyjazdu 50 osób wyniesie 110 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 120 PLN. Jeżeli wyjedzie 40 osób to koszt wzrośnie do 120 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 130 PLN.
W cenie uwzględniony jest koszt noclegu, posiłków (obiadokolacja i śniadanie) oraz poczęstunku w czasie zabawy.
Ponieważ Muzeum Zamkowe w Łańcucie będzie czynne od lutego, koszty związane ze zwiedzaniem tego muzeum oraz innych obiektów podam na początku lutego br. (należy szacować je w granicach 60 PLN).
Zapisy przyjmuję telefonicznie pod numerami 724 250 402 i 792 913 983. Zapisując, należy zdeklarować się odnośnie zwiedzania obiektów muzealnych, gdyż muszę zarezerwować terminy.
Wszyscy, którzy zapiszą się na wyjazd, zobowiązani są do wpłaty zaliczki w wysokości 50 PLN na konto Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, nr konta 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461 z podaniem nazwiska oraz nr wycieczki „011”, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, podam 5 lutego 2017 r. wraz z cenami zwiedzania obiektów muzealnych.
Wpłata zaliczki będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Informację o dokonanej wpłacie należy bezwzględnie przekazać na mój adres e-mailowy b.borowiecki@interia.pl lub podane powyżej telefony. Brak wpłaty zaliczki w podanym terminie, będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.
Osoby, które pojadą po raz pierwszy ze mną na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK.
Pozdrawiam Bogumił Borowiecki
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Wymiana legitymacji

13.12.2016 21:03 Wszyscy członkowie Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, którym kończy się w tym roku ważność legitymacji członkowskiej, proszeni są o dostarczenie nowego zdjęcia oraz starej legitymacji bezpośrednio do Oddziału PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37 (Statut PTTK-Art.12 ust.2 oraz statut H-M O PTTK w Krakowie Art. 11 ust.2).
Koszt wymiany legitymacji wynosi 6 zł. Składka członkowska za 2017 rok wynosi:
normalna 45 zł.
ulgowa 25 zł
Za zarząd koła ZA Andrzej Skibiński
Pozdrawiam
Komentarze (0)   |   Otwórz »