Najnowsze informacje

Aktualność

Wybory do zarządu koła

20.10.2016 19:15 Zarząd Koła PTTK ZA ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków koła
z opłaconą składką na zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się
w dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 17.00 w sali NOT na osiedlu Centrum C blok 10. Prosimy o zabranie legitymacji PTTK. Obecność mile widziana.

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 17.15.


Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła ZA
Hutniczo-Miejskiego Oddziału w Krakowie
w dniu 18 listopada 2016 r.

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych gości.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PTTK ZA.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Koła PTTK ZA.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
koła PTTK ZA.
10.Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła i na delegatów na Walny Zjazd
Hutniczo-Miejskiego Odziału PTTK w Krakowie.
11.Dyskusja i wolne wnioski dotyczące działalności Kola PTTK ZA
i Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
12.Wybory do Zarządu Koła PTTK ZA i na delegatów na Walny Zjazd
Hutniczo-Miejskiego Odziału PTTK w Krakowie.
13.Dalsza dyskusja na temat działalności Koła PTTK ZA.
14.Ogłoszenie wyników wyborów do zarządu Koła PTTK ZA i na delegatów
na Walny Zjazd Hutniczo-Miejskiego Odziału PTTK w Krakowie.
15.Ukonstytuowanie się władz Koła PTTK ZA.
16.Przedstawienie przez nowo wybrane władze Koła PTTK ZA założeń do pracy w nowej kadencji.
17. Zakończenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła PTTK ZA.

Bardzo prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną że Państwo zapoznali się z informacjami o zebraniu na adres: monika.idzi@gmail.com lub poinformowanie nas o tym za pośrednictwem zakładki "Tablica", lub wpisanie tej informacji w "Komentarzach". W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym koła prosimy o upoważnienie zaufanej osoby by mogła głosować w Państwa imieniu.

Zarząd Koła PTTK ZA
Komentarze (2)   |   Otwórz »


Aktualność

Zaproszenie

8.10.2016 14:36 Klub Dziennikarzy "Pod Gruszką" i Restauracja Gruszka Nova zapraszają na wernisaż wystawy "Malarstwo Jana Piaskowskiego"
W programie:
prezentacja nowego tomu wierszy Ady Czuły " Życie w rymy zaplątane"
21.10.2016 r., godz. 18.00
Klub Dziennikarzy " Pod Gruszką"
ul. Szczepańska 1, I piętro, sala kawiarni
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

„ANDRZEJKI W BESKIDZIE NISKIM” wycieczka 131

5.10.2016 23:38 Wyjazd wielodniowy w dniach 11 – 13 listopada 2016 r.
Zapraszam na szlaki turystyczne w Beskidzie Niskim, a także zwiedzanie cerkwi oraz cmentarzy wojennych z I wojny Światowej. Wyjazd zostaje połączony z zabawą Andrzejkową w Zdyni. Zapraszam również osoby spoza Koła ZA.
Będziemy się bawić i nocować w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „U Zosi”, Zdynia 16.
Będziemy wędrować szlakami przez Magurę Małastowską i w Górach Hańczowskich. Istnieje możliwość realizacji skróconych wersji wycieczek, z możliwością dojazdu i powrotu jeżeli szlaki będą zbiegać się z trasami, którymi będziemy przemieszczali się autobusem.
Koszt wycieczki uzależniony będzie od ilości uczestników. W przypadku wyjazdu 50 osób wyniesie 250 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 265 PLN. Jeżeli wyjedzie 40 osób to koszt wzrośnie do 270 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 285 PLN.
W cenie uwzględniony jest koszt noclegów i posiłków (śniadanie i obiadokolacja wraz z poczęstunkiem w czasie zabawy ), a także zwiedzania cerkwi.
Zapisy przyjmuję telefonicznie 792 913 983.
Wszyscy, którzy zapiszą się na wyjazd, zobowiązani są do wpłaty zaliczki w wysokości 150 PLN na konto Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, nr konta 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461 z podaniem nazwiska oraz nr wycieczki „131”, w terminie do dnia 24 października 2016 r. Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, którą podam 25 października, należało będzie wpłacić do dnia 3 listopada 2016 r.
Wpłata zaliczki będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Informację o dokonanej wpłacie należy bezwzględnie przekazać na mój adres emailowy b.borowiecki@interia.pl lub telefon 792 913 983. Brak wpłaty zaliczki będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.
Osoby, które jadą po raz pierwszy ze mną na wycieczkę, proszę o podanie na adres mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK.
Pozdrawiam i życzę miłej lektury z mapą.
Poniżej przedstawiam program wyjazdu z prośbą o uwagi.
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE
KOŁO ZA
ANDRZEJKI W BESKIDZIE NISKIM
11 – 13 listopada 2016 r.
PIĄTEK 11 listopada
Wyjazd z parkingu przed dawnym kinem Światowid o godzinie 6:30
i przejazd ul. Klasztorną do autostrady.
Przejazd autostradą do Brzeska – Nowy Sącz – Grybów –Ujście Gorlickie – Kwiatoń
Kwiatoń: zwiedzanie cerkwi p.w. św. Paraskewy.
Przejazd do Wysowej gdzie może będzie możliwość wejścia do cerkwi św. Michała Archanioła.
Trasy piesze:
A. szlak zielony: Wysowa (OW Zacisze) – Kozie Żebro (847 m.) 2,5 km/0:40 h/330 m ↑
lub alternatywnie
B szlak czerwony: Hańczowa – Kozie Żebro (847 m.) 4,2 km/1:35 h/380 m
wspólnie Kozie Żebro – Regietów 1,7/0:25/0
Regietów - Rotunda (771 m.) cmentarz wojenny nr 51 – Zdynia 5,7/1:50/250
Razem A 9,9 km/ 2:25 h/580 m ↑
Razem B 11,6 km/3:50 h/630 m ↑
Obiadokolacja o godz. 18:00
SOBOTA 12 listopada
Śniadanie o godz. 7:00
Wyjazd autokaru o godz. 7:30 do Sękowej i Siar: zwiedzanie na cmentarzu Mauzoleum Długosza i Kaplicy Kostyalów-Gabryelów, Pałacu Długoszów i kościoła p.w. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba.
Trasa piesza:
A. szlak niebieski: Konieczna – cmentarz wojenny nr 46 1,1 km/0:25 h/140 m ↑
cmentarz – Beskidek (685 m.) – Jaworzyna (881 m.) – Przełęcz Regetowska (646 m.)
5,6/1:50/310
szlak żółty: Przeł. Regetowska – Obicz (788 m.) – Przeł. Wysowska (610 m.) 5,1/1:45/280
Przeł. Wysowska – Blechnarka (cerkiew p.w. św. św. Kosmy i Damiana
1,5/0:45/0
B. Alternatywnie: Przeł. Regetowska – Obicz (788 m.) – granicznik V228 3,5/1:00/280
szlak czarny: granicznik – cmentarz wojenny nr 49 – Blechnarka cerkiew 1,5/0:45/0
Razem A 13,3 km/ 4:45 h/730 m ↑
Razem B 11,7 km/4:00 h/730 m ↑
Powrót autokaru z Blechnarki do Zdyni o godz. 16:00.
Obiadokolacja o godz. 18:00
Zabawa Andrzejkowa 19:30
NIEDZIELA 13 listopada
Śniadanie o godz. 7:30
Wyjazd autokaru o godz. 8:15 na Przełęcz Małastowską – zwiedzanie cmentarza wojennego nr 68
Trasa piesza:
szlak niebieski: Przełęcz Małastowska (604 m.) – Schronisko PTTK (740 m.) – 0,9 km/0:25 h/120 m↑ Schronisko – Magura Małastowska (813 m.) 1,1/0:25/100 Magura Małastowska – Przełęcz Owczarska (501 m.) 3,6/0:50/20
Przełęcz Owczarska – Siary 7,7/1:55/100
14,3 km/3:35 h/340 m ↑
Wyjazd autokaru z Siar o godz. 14:00 do Owczar i zwiedzanie cerkwi p.w. Opieki Bogurodzicy

Wyjazd z Owczar do Krakowa o godz. 15:00
Planowany przyjazd do Krakowa 19:00
W uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość ustalania indywidualnych przejść proponowanych tras.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie ze względu na warunki atmosferyczne po wcześniejszym uzgodnieniu z Uczestnikami .

Prowadzący – Bogumił Borowiecki tel. 792 913 983
Telefony alarmowe:
GÓRSKI ALARMOWY 601 100 300
GOPR SANOK 0-013 463 22 04
Nocleg: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowym „U Zosi”, Zdynia 16.
Komentarze (0)   |   Otwórz »