Najnowsze informacje

Aktualność

GORCE Wycieczka 110

12.09.2016 19:56 Są jeszcze miejsca!
Zapraszam niezdecydowanych!
Zapraszam na trasy szlakami gorczańskimi w dniu 1 października 2016 r.
Zapisy przyjmuję telefonicznie 792 913 983.
Szacunkowy koszt wyjazdu dla członków PTTK wynosi 30,00 PLN, a dla pozostałych osób 35,00 PLN.
Płatność po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników, należy wpłacić do dnia 23 września, na konto Miejsko-Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie (pełna nazwa i adres wraz z kontem w zakładce Kontakt) z dopiskiem „Gorce wycieczka nr 110”. Po dokonaniu płatności na konto Oddziału proszę przekazać informację na adres mailowy b.borowiecki@interia.pl, lub SMS na tel.
792 913 983 z podaniem kwoty i terminu przelewu.


Program wyjazdu


GORCE
Kudłoń
1 października 2016 r.


Wyjazd z parkingu przed dawnym kinem Światowid o godzinie 6:30
Pprzejazd ulicami Andersa, Wiślicką, Stella-Sawickiego, Al. Pokoju, Dietla, Rondo Mateczny i Zakopiańską do Przełęczy Przysłup
.
Trasy piesze na Kudłoń:
A. szlak czarny: Lubomierz (550 m.) – Kudłoń (1276 m.) 5,7 km./↑650 m./ 2:30 h
Kudłoń – Konina 4,5 km./↑ 0 m./ 1:10 h
Razem 10,2 km./↑650 m./ 3,40 h

B. szlak czarny: Lubomierz (550 m.) – Kudłoń (1276 m.) 5,7 km./↑650 m./ 2:30 h
szlak żółty: Kudłoń – Przełęcz Borek 2,1 km./↑ 40 m./ 0,40 h
Przełęcz Borek – Czoło Turbacza (1259 m.) 2,6 km./↑210 m./ 0,50 h
szlak zielony: Czoło Turbacza - Orkanówka 6,7 km./↑200 m./ 1,45 h
Razem 17,1 km./↑1100 m./ 5,45 h


C. szlak żółty: Rzeki (752 m.) – Gorc Troszacki (1233 m.) 4,5 km./↑460 m./ 2:00 h
Gorc Troszacki – Kudłoń (1276 m.) 0,9 km./↑ 50 m./ 0:20 h
Kudłoń – Przełęcz Borek 2,1 km./↑ 40 m./ 0,40 h
Przełęcz Borek – Czoło Turbacza (1259 m.) 2,6 km./↑210 m./ 0,50 h
szlak zielony: Czoło Turbacza - Orkanówka 6,7 km./↑200 m./ 1,45 h
Razem 16,8 km./↑960 m./ 5:35 h

D. szlak zielony: Koninki – Obidowiec (1106 m.) 4,1 km./↑510 m./1:50 h
Obidowiec – Schronisko PTTK na Starych Wierchach 2,3 km./↑ 40 m./0:30 h
(1027 m.)
Powrót tą samą trasą 6,4 km.

E. Szlaki rowerowe wokół Koninek z możliwością wejścia
na Turbaczyk (szlak zielony)

Możliwość zwiedzenia Muzeum Władysława Orkana zwanego „Orkanówką”, w godzinach od 9:00 do 16:00.
Wyjazd autokaru z Koninek 16:45 do Orkanówki, skąd odjazd do Krakowa o godz.17:00

Planowany przyjazd do Krakowa 19:00
W uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość ustalania indywidualnych przejść w paśmie Gorców.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie ze względu na warunki atmosferyczne po wcześniejszym uzgodnieniu z Uczestnikami .

Prowadzący – Bogumił Borowiecki tel. 792 913 983
Telefony alarmowe:
GÓRSKI ALARMOWY 601 100 300
GOPR PODHALE 18 267 68 80
Komentarze (1)   |   Otwórz »


Aktualność

BIESZCZADY WYCIECZKA 116

7.09.2016 21:21 W nawiązaniu do informacji z dnia 11 lipca 2016 r., informuję wszystkich uczestników wyjazdu o dokonaniu uzupełniających dopłat do dnia 3 października 2016 r.
Członkowie PTTK mają dopłacić 130 PLN, natomiast osoby nie będące członkami PTTK 150 PLN, przelewem na konto Oddziału PTTK.
Wszystkie dane dotyczące wyjazdu (termin wycieczki, program, miejsce noclegu, koszty) znajdują się w umieszczonej informacji w dniu 11 lipca 2016 r., na stronie koła.
Uwaga !
Rachunek bankowy Oddziału został zmieniony. Aktualny 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461. (podany jest w zakładce „kontakt”)
O wpłacie, należy mnie poinformować na adres e-mailowy b.borowiecki @interia.pl lub telefon 792 913 983, podając kwotę i dzień dokonania przelewu.
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

BIESZCZADY WYCIECZKA 116

11.07.2016 22:27 „BIESZCZADY” wycieczka 116
Wyjazd wielodniowy w dniach 13 – 16 października 2016 r.
Tradycyjnie w miesiącu październiku Koło PTTK ZA organizuje wyjazd w Bieszczady, na który zaprasza wszystkich sympatyków Bieszczad, również spoza Koła ZA.
Będziemy nocować w znanym nam z ubiegłego roku Pensjonacie Pokoje Gościnne Widok w Przysłupie.
Będziemy wędrować szlakami w Bieszczadach Wysokich. Istnieje możliwość realizacji innych wycieczek zgodnie z upodobaniami i możliwościami fizycznymi, z możliwością dojazdu i powrotu jeżeli szlaki będą zbiegać się z trasach, którymi będziemy przemieszczali się autobusem.
Koszt wycieczki uzależniony będzie od ilości uczestników. W przypadku wyjazdu 50 osób wyniesie 330 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 350 PLN. Jeżeli wyjedzie 40 osób to koszt wzrośnie do 370 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 390 PLN.
W cenie uwzględniony jest koszt noclegu i posiłków (śniadanie i obiadokolacja).
Zapisy przyjmuje Bogumił Borowiecki telefonicznie 792 913 983.
Wszyscy, którzy zapiszą się na wyjazd, zobowiązani są do wpłaty zaliczki w wysokości 200 PLN na konto Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, nr konta 09 1240 4588 1111 0000 5485 0460, z podaniem nazwiska oraz nr wycieczki „116”, w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, którą podam w miesiącu wrześniu, należało będzie wpłacić do dnia 30 września 2016 r.
Wpłata zaliczki będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Informację o dokonanej wpłacie należy bezwzględnie przekazać na mój adres mailowy b.borowiecki@interia.pl lub telefon 792 913 983. Brak wpłaty zaliczki będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.
Osoby, które jadą po raz pierwszy ze mną na wycieczkę, proszę o podanie na adres mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK.
Pozdrawiam i życzę miłej lektury z mapą.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE

KOŁO ZA


BIESZCZADY
13 – 16 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

CZWARTEK 13 października
Wyjazd z parkingu przed dawnym kinem Światowid o godzinie 6:30
i przejazd ul. Klasztorną do autostrady.
Przejazd autostradą do Tarnowa – Rzeszów – Lesko – Dwernik
Trasy piesze:


szlak niebieski: Dwernik(555 m.) – Magura Stuposiańska (1016 m.) 7,7 km./3:00 h/490 m.↑
Magura Stuposiańska – rozdroże szlaków (983 m.) 1,0/0:15/30
rozdroże szlaków - Widełki (585 m.) 2,9/1:30/20
razem 11,6 km/ 4:45 h/540 m.↑
Alternatywnie
szlak zielony: rozdroże szlaków - Przełęcz Przysłup Caryński (785 m.) 1,1/0;15/10↑
szlak żółty: Przełęcz Przysłup Caryński – Bereżki (610 m.) 2,6/0:45/0 ↑
razem 12,4 km/4:15 h/530 m. ↑

Powrót autokaru z parkingu w Widełkach do Przysłupu o godz. 17:30
Obiadokolacja o godz. 18:30
PIĄTEK 14 października
Śniadanie o godz. 7:00
Wyjazd autokaru o godz. 7:30
Trasy piesze:
Ścieżka historyczno – przyrodnicza „W Dolinie Górnego Sanu”
Parking Bukowiec – Beniowa (cmentarz) – schron BPN nad Negrylowem – Sianki : ruiny folwarku i grób hr. Klary i Franciszka Stroińskich – Wierszek 871 punkt widokowy – źródła Sanu – powrót tym samym szlakiem 7:00 h
Powrót autokaru do Przysłopu o godz. 17:30.
Obiadokolacja o godz. 18:30
SOBOTA 15 października
Śniadanie o godz. 7:00
Wyjazd autokaru o godz. 7:30
Trasa piesza:
szlak żółty: Roztoki Górne –Przełęcz Nad Roztokami (801 m.) 1,9 km/0:35 h/110 m.↑
szlak niebieski: Przełęcz Nad Roztokami – Rybi Wierch (979 m.) –
Sinkowa (999 m.) – Stryb (1012 m.) 4,5/1:40/350
Stryb – Czerenin (929 m.) 4,8/1;20/70
Czerenin – Balnica (711 m.) słupek graniczny 1/51 5,1/1:20/40
Szlak zielony dydaktyczny: Balnica – parking stawy PZW 1,6/0:20/0
szlak niebieski rowerowy: parking stawy PZW – Żubracze 4,1/1:00/90
22,2 km/ 5:15 h/660 m.↑
Powrót autokaru z Żubraczego do Przysłupu o godz. 17:30.
Obiadokolacja o godz. 18:30

NIEDZIELA 16 października
Śniadanie o godz. 7:00
Wyjazd autokaru o godz. 7:30
Trasa piesza:
szlak czerwony: Cisna (565 m.) – Hon (820 m.) – Osina (963 m.) – Berest (942 m.) – Sasów (1010 m.) – Wołosań (1071 m.) 5,9 km/2:10 h/ 440 m↑ Wołosań – skrzyżowanie szlaków (928 m.) 2,2/0:35/0 skrzyżowanie szlaków – Jaworne (992 m.) 0,8/0:20/20
Jaworne – skrzyżowanie szlaków 0,8/0:10/0
skrzyżowanie szlaków – Jabłonki (545 m.) 6,0/1:30/0

15,7 km/4:45 h/460 m.↑
Wyjazd z Jabłonki do Krakowa o godz. 14:00
Planowany przyjazd do Krakowa 19:30
W uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość ustalania indywidualnych przejść w pasmach Połoniny Caryńskiej, Małej i Wielkiej Rawki oraz Jasła.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie ze względu na warunki atmosferyczne po wcześniejszym uzgodnieniu z Uczestnikami .

Prowadzący – Bogumił Borowiecki tel. 792 913 983
Telefony alarmowe:
GÓRSKI ALARMOWY 601 100 300
GOPR SANOK 0-013 463 22 04
Nocleg: „Widok” Pokoje Gościnne, Bożena Dworaczek, Przysłup 12, 38-608 Wetlin
Komentarze (0)   |   Otwórz »