"GORCE” WYCIECZKA 101

6.10.2017 22:06 (piątek) Wyjazd w dniu 22 października 2017 r. z parkingu przed dawnym kinem Światowid o godzinie 6:30
Szczegółowy program zamieszczony jest w zakładce „Wycieczki”.
Cena wyjazdu przy pełnej frekwencji wyniesie 35 PLN dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 40 PLN.
W cenie uwzględniony jest koszt autobusu i ubezpieczenia.
Zapisy przyjmuję telefonicznie pod numerem 792 913 983.
Osoby, które zapiszą się na wyjazd, zobowiązane są do zapłaty powyżej wymienionej kwoty na konto Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, nr konta 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461, z podaniem nazwiska oraz nr wycieczki „101”, w terminie 3 dni. Ostateczna cena wycieczki zależna będzie od ilości uczestników i podam ją 16 października 2017 r. wraz z sposobem jej uregulowania.
Wpłata za wycieczkę będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Informację o dokonanej wpłacie należy bezwzględnie przekazać na mój adres mailowy b.borowiecki@interia.pl lub telefon 792 913 983. Brak wpłaty będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.
Osoby, które jadą po raz pierwszy ze mną na wycieczkę, proszę o podanie na adres mailowy: PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK.
Organizator Bogumił Borowiecki
Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:« Wróć