KRZYŻTOPÓR KARNAWAŁ wycieczka 007

1.01.2018 17:23 (poniedziałek) Wyjazd w dniach 10 – 11 lutego 2018 r.
Tradycyjnie w miesiącu lutym Koło PTTK ZA organizuje wyjazd karnawałowy. Tym razem zapraszam Członków oraz Sympatyków Naszego Koła do zwiedzania zamku Krzyżtopór w Ujeździe, ruin największej budowli pałacowej w Europie przed wybudowaniem Wersalu, która była rezydencją rodziny Ossolińskich.
W Kurozwękach zwiedzimy pałac, byłą siedzibę rodów Kurozwęckich, Lackorońskich i Sołtyków.
Drugiego dnia kolejnym celem naszej wycieczki będą: podziemna trasa i kolegiata św. Marcina w Opatowie oraz Muzeum Porcelany w Ćmielowie .
Będziemy nocować w Ośrodku Wypoczynkowo – Leczniczym „Lotnik” w Staszowie, gdzie odbędzie się tradycyjny bal karnawałowy. Mile będą widziane wśród uczestników stroje karnawałowe.
Koszt wycieczki uzależniony będzie od ilości uczestników. W przypadku wyjazdu 50 osób wyniesie 140 zł. dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 150 zł. Jeżeli wyjedzie 40 osób to koszt wzrośnie do 150 zł. dla członków PTTK a dla osób niezrzeszonych 160 zł..
W cenie uwzględniony jest koszt noclegu, posiłków (obiadokolacja i śniadanie) oraz poczęstunku w czasie zabawy.
Zapisy przyjmuję telefonicznie pod numerem 792 913 983. Zapisując, należy zdeklarować się odnośnie zwiedzania obiektów muzealnych, gdyż muszę zarezerwować terminy zwiedzania.
Koszt zwiedzania obiektów muzealnych uczestnicy pokryją indywidualnie. Należy przygotować się na wydatek:
- Krzyżtopór: bilet normalny 6 zł., bilet ulgowy 4 zł.;
- Kurozwęki: 16 zł.;
- Opatów podziemia: członkowie PTTK 8 zł. (niezbędna leg. z opłaconymi składkami), bilet normalny 14 zł., ulgowy 10 zł.;
- Ćmielów: 20 zł.
Wszyscy, którzy zapiszą się na wyjazd, zobowiązani są do wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł. na konto Hutniczo – Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, nr konta 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461, z podaniem nazwiska oraz nr wycieczki „007”, w terminie do trzech dni. Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, podam 1 lutego 2018 r. wraz z uściślonymi cenami zwiedzania obiektów muzealnych.
Wpłata zaliczki będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. Informację o dokonanej wpłacie należy bezwzględnie przekazać na mój adres mailowy b.borowiecki@interia.pl lub podany powyżej telefon. Brak wpłaty zaliczki w podanym terminie, będę traktował jako rezygnację z wyjazdu.
Osoby, które pojadą po raz pierwszy ze mną na wycieczkę, proszę o podanie na adres mailowy: PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK.
Pozdrawiam Bogumił Borowiecki




Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:







« Wróć