Najnowsze informacje

Aktualność

Zebranie podsumowujące działalność Koła ZA w 2023 r.

21.11.2023 19:34 Zarząd Koła ZA przy Nowohuckim Oddziale PTTK w Krakowie,
zaprasza Członków Koła na spotkanie podsumowujące działalność statutową w 2023 r. Koła ZA, w czasie którego podzielimy się opłatkiem w świątecznej atmosferze.
Spotkanie obędzie się 15 grudnia 2023r (piątek) od godz. 17:30 do 21:00  w sali HUT – PUS, ul. Mrozowa 1.
Koszt uczestnictwa 20,00 zł.
Po zapisaniu się SMS-em należy dokonać wpłaty do dnia 08.12.2023 r. na konto Nowohuckiego Oddziału PTTK:
17 1600 1462 1808 4949 3000 0001
podając w tytule: imię i nazwisko oraz nr wycieczki (w tym przypadku nr 43).
Opłata  będzie automatycznie potwierdzeniem udziału w spotkaniu.
Zapisy prowadzi Bogumił Borowiecki tel. 792 913 983.
Serdecznie zapraszamy.
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Zaproszenie na Walne Zebranie Koła ZA w dniu 30 listopada 2023 r.

21.11.2023 18:45 Walne Zebranie Koła ZA
Nowohuckiego Oddziału PTTK - 30.11.2023r
ZAPROSZENIE
Zarząd Koła ZA Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie zaprasza swoich Członków na Walne Zebranie Koła ZA.
Walne Zebranie odbędzie się w dniu 30.11.2023r o godz. 17:00 w pierwszym terminie i 17:30 w drugim terminie.
Miejscem Walnego Zebrania będzie sala w budynku HUT-PUS ul. Mrozowa 1 w Krakowie.
Celem Walnego Zebrania jest:
- wybór Zarządu Koła ZA na nową kadencję;
- wybór delegatów na Zjazd Nowohuckiego Oddziału PTTK.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Koła ZA z ważną legitymacją członkowską PTTK.
Dokumenty dotyczące zjazdu:
1.Uchwała nr 14/I/2023 Zarządu Koła ZA.
2.Porządek obrad Walnego Zebrania Koła ZA.
3. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Koła ZA.
Zarząd Koła PTTK ZA

Uchwała nr 14/I/2023, Porządek obrad Walnego Zebrania Koła ZA,. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Koła ZA zamieszczone są na stronie Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie (nowohucki.pttk.pl oraz na stronie Koła ZA (www.pttkza.pl)
Czytaj dalej otwórz
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Składki członkowskie w 2023 r.

1.02.2023 16:51 Zarząd Oddziału informuje Członków Nowohuckiego Oddziału kontynuujących przynależność do PTTK  o  wymogu wniesienia składki do 31 marca  2023 r.
Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2022 wygasa 31 marca 2023 roku.
W przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2023 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Wpłaty należy dokonywać, podając:
imię i nazwisko z dopiskiem „składka na 2023 r.” lub ” wpisowe +składka na 2023 r.”, na rachunek bieżący:
Nowohucki Oddział PTTK w Krakowie
BNP PARIBAS, os . Centrum D bl. 1 w Krakowie;
Nr rachunku: 17 1600 1462 1808 4949 3000 0001
Czytaj dalej Uchwałę Zarządu Głównego PTTK pod otwórz
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Lista wycieczek w 2023 r

9.01.2023 11:49 W zakładce wycieczki zamieszczona została lista wycieczek w 2023 r.
Komentarze (0)


Aktualność

PTTK ZA na Facebooku

22.04.2017 16:48 Zapraszamy na polubienia naszej strony na Facebooku: http://www.facebook.com/pttkza/
Komentarze (0)