Najnowsze informacje

Aktualność

Informacja dla Członków Koła ZA w sprawie przynależności do Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie

22.09.2021 10:47 Informacja dla Członków Koła PTTK ZA
w związku z powstaniem
Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie


W dniu 4 września 2021 r. Uchwałą nr 224XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zarząd Główny PTTK wyraził zgodę na utworzenie Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie.

W związku z powyższym Członkowie PTTK, którzy brali udział w Zebraniu Założycielskim Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 22 czerwca 2021 r. stali się Członkami tego Oddziału. Dotyczy to 76 Członków PTTK, w tym 33 Członków Naszego Koła ZA. W ich przypadku, zgodnie z oświadczeniem woli, Zarząd Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie został upoważniony do odbioru deklaracji członkowskiej z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

Podjęta Uchwała przez Zarząd Główny na podstawie przesłanej dokumentacji z Zebrania Założycielskiego, upoważnia Zarząd Nowohuckiego Oddziału PTTK do podjęcia działalności statutowej. Oddział ten nie posiada jedynie osobowości prawnej do czasu rejestracji w sądzie.

Dlatego też Członkowie PTTK, którzy nie mogli uczestniczyć w Zebraniu Założycielskim a wyrażają wolę przystąpienia do członkostwa w nowym Oddziale, będą mogli osobiście pobrać swoje deklaracje członkowskie z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK. Istnieje również możliwość podpisania oświadczenia deklarującego przystąpienie do Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie z upoważnieniem Zarządu tego Oddziału do pobrania z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie deklaracji członkowskiej.

Członkowie, którzy nie opłacili składek za 2021 r., będą mogli to uczynić w Nowohuckim Oddziale PTTK w Krakowie. Informację odnośnie przenoszenia deklaracji oraz opłacania składek przekażemy do końca miesiąca września.

Jednocześnie Informujemy, że z dniem ukazania się tej informacji, Zarząd Koła ZA kończy swoją działalność, gdyż 4 członków Zarządu Koła ZA uczestnicząc w Zebraniu Założycielskim Nowohuckiego Oddziału PTTK przestało być członkami Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Umożliwienie organizacji wycieczek po wakacjach

17.08.2021 22:04 Zbliża się koniec wakacji. Złagodzone zostały obostrzenia dotyczące COVID-19 a zdecydowana większość Członków Koła ZA zaszczepiła się. W związku
z powyższym Zarząd Koła ZA zwraca się do Członków Koła, w tym również do organizatorów wycieczek, o nadsyłanie propozycji wyjazdów wycieczkowych z podaniem terminu, programu oraz ilości zainteresowanych osób tym wyjazdem.
W tej sprawie podjęta została przez Zarząd Uchwała nr 35 w dniu 8 lipca 2021 r.
Bogumił Borowiecki
Komentarze (1)   |   Otwórz »


Aktualność

SKŁADKI 2021

25.05.2021 17:56 Dziękujemy Członkom naszego Koła ZA za opłacenie składek za 2021 r.
Członków w kole mamy 73 osoby.
Zarząd Koła ZA

2021.05.25
Dzisiaj odebrałem ostatni znaczek. Znaczki rozprowadzam wśród naszych członków. Andrzej Skibiński
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

PTTK ZA na Facebooku

22.04.2017 16:48 Zapraszamy na polubienia naszej strony na Facebooku: http://www.facebook.com/pttkza/
Komentarze (0)