Informacja dla Członków Koła ZA w sprawie przynależności do Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie

22.09.2021 10:47 (środa) Informacja dla Członków Koła PTTK ZA
w związku z powstaniem
Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie


W dniu 4 września 2021 r. Uchwałą nr 224XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zarząd Główny PTTK wyraził zgodę na utworzenie Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie.

W związku z powyższym Członkowie PTTK, którzy brali udział w Zebraniu Założycielskim Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 22 czerwca 2021 r. stali się Członkami tego Oddziału. Dotyczy to 76 Członków PTTK, w tym 33 Członków Naszego Koła ZA. W ich przypadku, zgodnie z oświadczeniem woli, Zarząd Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie został upoważniony do odbioru deklaracji członkowskiej z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

Podjęta Uchwała przez Zarząd Główny na podstawie przesłanej dokumentacji z Zebrania Założycielskiego, upoważnia Zarząd Nowohuckiego Oddziału PTTK do podjęcia działalności statutowej. Oddział ten nie posiada jedynie osobowości prawnej do czasu rejestracji w sądzie.

Dlatego też Członkowie PTTK, którzy nie mogli uczestniczyć w Zebraniu Założycielskim a wyrażają wolę przystąpienia do członkostwa w nowym Oddziale, będą mogli osobiście pobrać swoje deklaracje członkowskie z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK. Istnieje również możliwość podpisania oświadczenia deklarującego przystąpienie do Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie z upoważnieniem Zarządu tego Oddziału do pobrania z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie deklaracji członkowskiej.

Członkowie, którzy nie opłacili składek za 2021 r., będą mogli to uczynić w Nowohuckim Oddziale PTTK w Krakowie. Informację odnośnie przenoszenia deklaracji oraz opłacania składek przekażemy do końca miesiąca września.

Jednocześnie Informujemy, że z dniem ukazania się tej informacji, Zarząd Koła ZA kończy swoją działalność, gdyż 4 członków Zarządu Koła ZA uczestnicząc w Zebraniu Założycielskim Nowohuckiego Oddziału PTTK przestało być członkami Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:« Wróć