BIAŁORUŚ Wycieczka 039 ODWOŁANA

Wycieczka autokarowa
Wyjazd wielodniowy: 28.04.2018 (sobota) - 6.05.2018 (niedziela)

Prowadzący:

Bogumił Borowiecki

Trasy:

Informuję, że na wycieczkę w dniach 28.04-6.05.2018 r. zapisało się 29 osób. Ponieważ nie spełnia to wymogu, który postawiło Biuro Podróży ABDAR co do ilości osób (40 uczestników), zmuszony jestem odwołać wyjazd.
Odwołanie wyjazdu ma też podłoże finansowe. Wg mojego szacunku, przy tej ilości osób koszt wyniósłby 1300 PLN (+wiza + 40 EURO + kieszonkowe na Białoruś i Polskę).
Jeżeli jest ktoś zainteresowany wyjazdem, może indywidualnie załatwić wyjazd w Biurze Podróży ABDAR.
Pozdrawiam Bogumił
Dla celów archiwalnych pozostawiam program wyjazdu.
Program wyjazdu w dniach 28 kwietnia – 6 maja 2018 r.
28 kwietnia: Baranów Sandomierski, Lublin (nocleg};
29 kwietnia: Lubartów, Kozłówka, Radzyń Podlaski, Międzyrzecz Podlaski, Siematycze, Grabarka, Drohiczyn, Białystok (nocleg);
30 kwietnia: cały dzień pobyt w Białymstoku (nocleg),
1 maja: Choroszcz, Tykocin, Kruszyniany, Supraśl (nocleg);

BIAŁORUŚ

DZIEŃ 1 (2.05)
• Wyjazd z Supraśla lub okolicy o godz.06:00. Przekroczenie granicy w godzinach porannych. Przyjazd do Grodna, spacer: stary i nowy zamek, Katedra, Pałac Chreptowiczów, Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Synagoga Chóralna, apteka, zespół zabudowań miejskich, dom Elizy Orzeszkowej.
• Dalszy przejazd do Starych Wasyliszek – wizyta w domu, w którym urodził się Czesław Wydrzycki (Niemen).
• Przejazd do Lidy, przystaniemy pod zamkiem książąt litewskich w stylu gotyckim. Zamek zbudował książe Giedymin, a później trafił on w ręce Władysława Jagiełły.
• Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg
DZIEŃ 2 (3.05)
• Śniadanie, wykwaterowanie.
• Przejazd do Nowogródka, gdzie zobaczymy Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku.
• Przejazd nad jezioro Świteź - krótki pobyt nad jeziorem.
• Przejazd do miejscowości Mir, zatrzymamy się aby obejrzeć (tylko zewnątrz, nie wchodzimy do wnętrz) zabytkowy zespół parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
• Przejazd do Nieświerza – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała - pierwszego barokowego kościoła na terenie ziem Polskich. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Następnie zwiedzanie zamku Radziwiłłów, w którym zobaczymy m.in salę kominkową, salę hetmańską, salę łowiecką, bawialnie i sypialnię.
• Przejazd na obiadokolacje i nocleg. Zakwaterowanie w Baranowiczach lub okolicy.
UWAGA! Jeżeli zabraknie czasu na wejście do zamku w Mirze, zwiedzimy go w dniu 5,05. br
DZIEŃ 3 (4.05)
• Śniadanie,
• Wyjazd do malowniczego Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku Adama. Mickiewicza
• Kosów Poleski z pozostałościami dworku Mereczowszczyzna, w którym urodził się T. Kościuszko.
• Zwiedzamy Różaną z imponującymi ruinami pałacu Sapiehów, klasztorem Bazylianów i renesansowym kościołem Św.Trójcy),
• Następnie odwiedzimy Słonim z kościołem Św. Andrzeja, klasztorami Bernardynów i Bernardynek.
• Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg
DZIEŃ 4 (5.05)
• Śniadanie, wykwaterowanie.
• Po drodze do Brześcia zatrzymamy się w Kobryniu, gdzie znajduje się grób rodzinny Mickiewiczów. zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej - zespół fortyfikacji wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w 1. połowie XIX wieku w skład której wchodzą cytadela, bramy obronne oraz Pomnik radzieckich obrońców Twierdzy.
• Przejazd w kierunku granicy. Zakończenie świadczeń na Białorusi.
• Nocleg Kdeń

CENA ZAWIERA
 Opiekę pilota – przewodnika
 3 noclegi w hotelach **/***
 3 śniadania, 3 obiadokolacje
 Ubezpieczenie KL + NNW+ BP
 VAT

Przy grupie 40 os. 569 zł /os. Płatne do ABDAR


UWAGI
 Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie
 Dodatkowe ubezpieczenia
- Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 4,55%
- Ubezpieczenie choroby przewlekłe - 5,94zł/osobę/dzień
 BILETY WSTĘPU ORAZ LOKALNY PRZEWODNIK DODATKOWO PŁATNE 40 EURO/ OS.
 KOSZT WIZY GRUPOWEJ 65 ZŁ /OS.
 NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA WIZY:
1. Wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz można wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białorusi i wydrukować (w innym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);
2. Zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);
3. Paszport wnioskodawcy. Powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej 2).
4. Komplet w.w. dokumentów należy złożyć w biurze podróży na 1 miesiąc przed planowaną datą wyjazdu.
5. Jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

UWAGA ! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SPOTKAIA GRUPOWEGO Z PRACOWNIKEM BIURA AKBAR I WPEŁNIENIA WNIOSU O WIZĘ.

6 maja: Kodeń. Jabłeczna, Włodawa – przejazd do Krakowa.

Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:

« Wróć do listy wycieczek